Monday, January 14, 2013

NIKAH menurut SUNNAH RASUL JUNJUNGAN


Mudahnya NIKAH menurut SUNNAH RASUL JUNJUNGAN...^_^


Hadis riwayat Sahal bin Sa'ad ra., ia berkata:
Seorang wanita telah datang kepada Rasulullah saw dan berkata:

'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.'
Lalu Rasulullah saw memandang perempuan itu dan menaikkan pandangan serta menurunkannya kemudian baginda mengangguk-anggukkan kepala. Melihat Rasulullah saw tidak memutuskan apa-apa terhadapnya, perempuan itu lalu duduk.
Seketika kemudian seorang sahabat berdiri dan berkata:
 'Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan padanya, maka nikahilah akan aku dengannya.'
Rasulullah bertanya: 'Apakah engkau memiliki sesuatu?' Sahabat itu menjawab: 'Demi Allah! Tidak wahai Rasulullah!'

Baginda saw berkata: 'Pulanglah engkau kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu (berjaya) mendapatkan sesuatu?'
Maka pulanglah sahabat itu, lalu kembali lagi dan berkata: 'Demi Allah! Aku tidak mendapatkan sesuatu!' Rasulullah saw bersabda: ' Carilah lagi walaupun hanya sekadar cincin besi!

Lalu sahabat itu pulang dan kembali lagi seraya berkata: 'Demi Allah tidak ada ya Rasulullah, walaupun sebuah cincin dari besi, kecuali kain sarung milikku ini!
Sahal berkata: Dia tidak mempunyai rida' (kain yang menutupi bahagian atas). Berarti wanita tadi hanya akan mendapatkan setengah dari kain sarungnya.

Rasulullah bertanya: 'Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarung milikmu ini? Jika kamu memakainya, maka wanita itu tidak dapat memakai apa-apa. Demikian pula jika wanita itu memakainya, maka kamu tidak akan memakai apa-apa.Lelaki itu lalu duduk agak lama dan berdiri lagi hingga terlihatlah oleh Rasulullah ia akan berpaling pergi. Rasulullah saw memerintahkan untuk ia dipanggil, lalu ketika ia datang Baginda saw bertanya: 

'Apakah kamu bisa membaca Al-Quran?' Sahabat itu menjawab: 'Saya bisa membaca surat ini dan surat ini..' Sambil ia menyebutkannya satu persatu. Rasulullah bertanya lagi: 'Apakah kamu menghafalnya?' Sahabat itu menjawab: 'Ya!'

Lalu Rasulullah bersabda: 'Pergilah, wanita itu telah menjadi isterimu dengan mahar mengajarkan surat Al Quran yang kamu hafal kepadanya.'
(Shahih Muslim, hadis no. 2554)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...